1. Aankoop

  Deze verkoopsvoorwaarden hebben tot doel de contractuele relatie tussen de verkoper en de koper vast te leggen, evenals de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop die via de site van de verkoper wordt gedaan, ongeacht of de koper een professioneel of een consument is. De aankoop van een goed of een dienst via de website tedxalkmaar.nl en via het platform weticket.com impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding door de koper van deze verkoopsvoorwaarden.

 

 1. Prijs

  De prijzen van de producten en diensten die op de website tedxalkmaar.nl en op het platform weticket.com worden weergegeven, zijn aangegeven in euro’s, alle belastingen inbegrepen (btw en andere toepasselijke belastingen, indien van toepassing, inbegrepen). De verkoper behoudt zich het recht voor zijn prijzen te allen tijde te wijzigen. Niettemin zijn de op de bestelling toepasselijke prijzen die welke van kracht zijn op het ogenblik van de bevestiging van de bestelling.

 

 1. Gebruik van het ticket

  De koper van een ticket moet zich op de dag van het evenement aanbieden met het ticket dat hem wordt toegestuurd. Het ticket is geldig voor één enkele toegang tot het evenement. De koper is verantwoordelijk voor het bewaren ervan tot de datum van de informatie. Het mag niet worden gedupliceerd of gefotokopieerd. Vanwege het unieke karakter van het ticket krijgt alleen de eerste persoon die de ticket aanbiedt toegang tot het evenement.

 

 1. Annuleren van het evenement

  In geval van overmacht of indien het evenement niet zoals oorspronkelijk voorzien kan doorgaan wegens overheidsmaatregelen in het kader van covid-19 (bij voorbeeld: lockdown, oplegging van maximumcapaciteiten voor indoor-evenementen), behoudt de verkoper zich het recht voor om het evenement te annuleren. De koper van een ticket kan in deze situatie slechts aanspraak maken op een partiële terugbetaling van de betaalde sommen.

 

 1. Persoonlijke gegevens

  Alle persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de verwerking van een bestelling worden door de verkoper of zijn werknemers bewaard en kunnen worden doorgegeven aan bedrijven waarmee de verkoper – of zijn leveranciers – samenwerkt, wanneer deze mededeling noodzakelijk is voor de verwerking van de bestelling.

 

 1. Aansprakelijkheid

  De verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit zijn lichte of zware fout, noch uit de lichte of zware fout van zijn aangestelden.

 

 1. Bewijs

  De partijen aanvaarden, in het kader van hun betrekkingen, het gebruik van elektronische bewijsmiddelen (bij wijze van voorbeeld: e-mail, computerback-ups, enz.).

 

 1. Geschillenbeslechting

  Bij deze verkoopsvoorwaarden gelden het Nederlands recht. In geval van een geschil zullen de partijen eerst trachten dit in der minne op te lossen.

 

 1. Beeldrechten

  Door deel te nemen aan een evenement georganiseerd door TEDx Alkmaar, verleent de deelnemer aan de organisatoren het recht om zijn/haar afbeelding te gebruiken op de site, socials en andere (promotie)kanalen van het evenement. De deelnemer ziet bijgevolg af van elk verhaal tegen de organisatoren voor het gebruiken van beelden op de site van het evenement en voor de verspreiding via de gedrukte en webcommunicatiemedia van TEDx Alkmaar.